محتوای طرح : کتاب چهلم هنرمندانه ای است تصویری از پیادگان چهلم امام حسین که گنجینه‌ای از ۷ سال تلاش تعدادی از بهترین عکاسان ایران در زمینه پیاده‌روی عظیم اربعین است.