شناسایی


شناسایی، شالوده شیعا است. ثبت، احیا، معرفی و ترویج، همه پس از آن در شیعا اتفاق می‌افتد که پژوهشگران و هنرمندان آیینی با مطالعات و بررسی‌های کتابخانه‌ای، آکادمیک و و به ویژه پژوهش میدانی، شناخت یا کشف تازه‌ای از نمادها، آیین‌ها و یا آثار میراثی و هنری شیعی در داخل و یا خارج ایران به‌دست می‌آورند و یا زاویه نگاه نویی به آنچه تا کنون وجود داشته می‌یابند.

ثبت


پس از آنکه سوژه‌ای در حیطه رسالت شیعا شناسایی شد، با تمرکز بیشتر بر پژوهش میدانی و همگام با آن پژوهش کتابخانه‌ای و علمی، ثبت و آرشیوسازی اطلاعات مرتبط با آن موضوع انجام می‌گردد. ثبت تاریخ شفاهی و فولکلور، عکاسی، مستندسازی، ارائه مقالات، چاپ کتاب و معرفی به سازمان‌های ذیربط برای ثبت رسمی ملی و حتی جهانی، از این منظر در حیطه وظایف شیعا تعریف شده است.

معرفی


در مرحله معرفی، قالب ارائه بسیار متنوع است. شناساندن و درمعرض‌دید قراردادن میراث عظیم فرهنگی و هنری شیعی در داخل و خارج از کشور و نیز کاربردی‌سازی و بازگرداندن آن به جریان زندگی مردم، دو هدف اصلی شیعا دراین مرحله است. برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها، چاپ کتاب، بازسازی آثار و نمادها و برنامه‌های اجتماعی دیگر، در راستای این هدف شیعا تعریف و انجام می‌شود.

آخرین محصولات شیعا

ورود به صفحه فروشگاه

موسسه فرهنگ و هنر شیعه

رسالت شیعا

نهضت فـرهنگی شیـعه که در گـــذر قرن‌ها به زندگی مردمان شکل داده و با هنر چندهزار ســاله ایرانی آمیخته، ابعـــاد و ظرایفی خارج از حد شمارش دارد که بسیاری از آنها یا دور از دسترسنـد یا در تندباد تکثــر، به سوی عزلـــت و فراموشی رانده شده‌اند. شیعا، رسـالت خود را بر مبنای شناسایی، ثبت، احیا و معرفی آثار، نمادها، آیین‌ها و میراث ملموس فرهــنگی و هــنری شیعه تعریف کرده است. باشد که قدمــی در جهت حفظ و تحکیم مرزهای هویتی تشیع برداریم.

گالری محصولات

خیلی دور، خیلی نزدیک

شیعا، آثار و نمادهای هنری میراثی و تاریخی شیعه را در هر جای دور جهان و در هرجای دور زمان شناسایی می‌کند و با بازسازی نمونه مشابه اصل، این امکان را فراهم می‌کند تا آن را در هر زمان و هرمکان در نزدیکی خود داشته باشید…

مشاهده صفحه