نگاره نجف ۳

جمله شریف «انا مدینه العلم و علی بابها» نه تنها از مشهورترین و مستندتری احادیث اسلام (و نه فقط تشیع) است، بلکه از پرکاربردترین اذکار و نقوش در معماری دوره‌های مختلف، بخصوص در دوره صفوی و افشاری بوده است. در این دوره‌ها و حتی دوره قاجار، کمتر مسجد یا بنای مقدسی را می‌شد یافت که بر روی سردرب ورودی یا حداقل بخشی از بنا این حدیث شریف با خطوط، نقوش و تکنیک‌های متنوع بکار نرفته باشد.

کتیبه علی مع الحق

نگاشته بر سردرب ورودی از ایوان طلا به بقعه مبارکه مرقد امیرالمومنین علیه‌السلام، حدیث متواتر و متقن «علی مع الحق» خوش می‌درخشد. ترکیب هنرمندانه خط نفیس ثلث با نقوش اسلیمی و ختایی، هنرهای ناب ایرانی-شیعی هستند که با تکنیک مشبک فلز و از جنس طلای ناب ساخته شده و از دوره قاجار در اینجا به یادگار مانده‌اند. شیعا با الهام از این یادگار ارزشمند،  قاب نفیس «کتیبه علی مع الحق» را طراحی نموده است.

تابلو طلای کتیبه صفوی ۱کتیبه صفوی ۱

کتیبه صفوی ۱

این اثر زیبا، که بخش میانی یا انبرک یک طوق عزاداری است و با تکنیک مشبک فلز در عصر صفوی ساخته شده، اکنون در کلکسیون کریستی لندن نگهداری می‌شود. تابلو نفیس «کتیبه صفوی ۱» با الهام و الگوبرداری از این اثر توسط هنرمندان شیعا ساخته شده است.

کتیبه صفوی ۷

این اثر زیبا، که بخش میانی یا انبرک یک طوق عزاداری است و با تکنیک مشبک فلز در عصر صفوی ساخته شده، اکنون در کلکسیون کریستی لندن نگهداری می‌شود. تابلو نفیس «کتیبه صفوی ۱» با الهام و الگوبرداری از این اثر توسط هنرمندان شیعا ساخته شده است.

عمل ابوالقاسم

علم سه‌تیغه‌ای که شیعا آن را برای تبدیل به یک تابلو نفیس انتخاب کرده، مربوط به دوره صفوی و البته قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین علم‌ سه‌تیغه موجود در ایران است که اکنون نزد یک مجموعه‌دار شخصی نگهداری می‌شود. فولادگر این علم استاد «ابوالقاسم اصفهانی» است و به همین دلیل به علم «عمل ابوالقاسم» شهرت دارد. کوفی‌گری (طلاکوبی) آن حدود صد سال قبل انجام شده و دو پرنده نمادین آن نیز ۱۵۰ سال پیش به‌دست استاد میرزاعباس ساخته شده است.

نقش بهشت ۲

نگاشته بر سردرب ورودی از ایوان طلا به بقعه مبارکه مرقد امیرالمومنین علیه‌السلام، حدیث متواتر و متقن «علی مع الحق» خوش می‌درخشد. ترکیب هنرمندانه خط نفیس ثلث با نقوش اسلیمی و ختایی، هنرهای ناب ایرانی-شیعی هستند که با تکنیک مشبک فلز و از جنس طلای ناب ساخته شده و از دوره قاجار در اینجا به یادگار مانده‌اند. شیعا با الهام از این یادگار ارزشمند،  قاب نفیس «کتیبه علی مع الحق» را طراحی نموده است.

کتیبه صفوی ۳

این اثر زیبا، که بخش میانی یا انبرک یک طوق عزاداری است و با تکنیک مشبک فلز در عصر صفوی ساخته شده، اکنون در کلکسیون کریستی لندن نگهداری می‌شود. تابلو نفیس «کتیبه صفوی ۱» با الهام و الگوبرداری از این اثر توسط هنرمندان شیعا ساخته شده است.

کتیبه صفوی ۲

اسم مطهر «فاطمه الزهرا» سلام‌الله‌علیها، با خط استادانه ثلث جلی بیش از ۳ قرن پیش با تکنیک مشبک فلز و از جنس فولاد ساخته و پرداخته شده است. سبک اثر، صفوی و دوره ساخت آن نیز مربوط به دوره صفوی است. هرچند امروز اصل این اثر از دستان غاطبه هنردوستان شیعه بسیار دور و در موزه آقاخان در شهر تورنتو کانادا نگهداری می‌شود، اما نمونه بازسازی شده آن به دست هنرمندان شیعا در دسترس است.

کتیبه صفوی ۵

نگاشته بر سردرب ورودی از ایوان طلا به بقعه مبارکه مرقد امیرالمومنین علیه‌السلام، حدیث متواتر و متقن «علی مع الحق» خوش می‌درخشد. ترکیب هنرمندانه خط نفیس ثلث با نقوش اسلیمی و ختایی، هنرهای ناب ایرانی-شیعی هستند که با تکنیک مشبک فلز و از جنس طلای ناب ساخته شده و از دوره قاجار در اینجا به یادگار مانده‌اند. شیعا با الهام از این یادگار ارزشمند،  قاب نفیس «کتیبه علی مع الحق» را طراحی نموده است.

کتیبه صفوی ۶

تک مصرع «و اخیه اسدالله مسمی بعلی» یعنی «و برادرش شیرخدا که علی نام دارد»، مصرعی از یک مناجات منظوم عربی است که با خط زیبای ثلث جلی و تکنیک مشبک فولاد درون ترنج کشیده و منقش به نقوش اسلیمی و ختایی در دوره صفویه خلق شده و اصل آن اکنون در موزه ویکتوریا آلبرت انگلستان نگهداری می‌شود. ارزش بالای محتوایی و هنری این اثر شیعا را برآن داشت تا مطابق طرح اصل اثر، تابلو فاخر «کتیبه صفوی ۶» را تولید کند.