کتاب چهلم توسط موسسه شیعا رونمایی شد

کتاب چهلم توسط موسسه شیعا رونمایی شد کتاب چهلم ( عکس اربعین ) : کتاب عکس «چهلم» شامل تصاویری از پیادگان اربعین حسینی عصر جمعه، ۳۱شهریور مصادف با اول ماه محرم، به همت موسسه شیعا در موزه هنرهای [...]